สาระความรู้

คำแนะนำการซื้อเครื่องสำอางค์และการใช้ผลิตภัณฑ์
วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำอางอย่างปลอดภัย 1.ก่อนอื่นเลยต้องดูว่าเป็นเครื่องสำอางเถื่อนมั๊ย ดูจากเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2.ให้ดูวันหมดอายุ ส่วนผสม ชื่อบริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ หรือบริษัทผู้นำ 3.ต้องให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากวิธีใช้เข้า 4.ระมัดระวังข้อควรระวังหรือคำเตือนบนฉลาก 5.ทดสอบการแพ้เครื่องสำอางก่อนตัดสินใจซื้อ 6.ซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้
27/08/2558 16:17
1,601